Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en allmän och tydlig omställningsförsäkring. Sjukförsäkringen ska hjälpa den enskilda att tillfriskna och få den rehabilitering som krävs för att kunna återgå i arbete. Föräldraförsäkringen ska utformas efter familjens och barnens bästa. Pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart och säkerställa en god inkomstnivå. Samtidigt ska förutsättningarna förbättras för dem som vill fortsätta arbeta och vara företagare även efter den allmänna pensionsåldern.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram