Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Beskattning är vårt sätt att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, därför bör skattemedel användas sparsamt så att de bidrar till att stärka människors livsmöjligheter och egenmakt.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram