Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande ä¬n att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna. Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen. Endast så skapar vi förutsättningar för en mer jämlik värld där människor möts, utbyter erfarenheter, gör affärer och skapar förståelse för varandra. En värld där det är lika naturligt att flytta mellan nationer som inom nationen.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram