Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. Det är positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med och utvecklar välfärden.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram