Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Det är enskilda människor som startar, driver och utvecklar företagen och som skapar jobben i hela vårt land. Endast så kan vi skapa det ökade välstånd som genererar de skatter som finansierar en gemensam välfärd med hög kvalitet.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram