Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat. Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör därför ryggraden i ett öppet samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram