Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Ett samhälle byggt underifrån är en beslutsmodell som bygger på federalistiska principer och som knyter an till Centerpartiets långa tradition om ett decentraliserat beslutsfattande – där makten finns så nära den enskilda människan som möjligt.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram