Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

EU har bidragit till att krigens Europa blivit ett fredens och stabilitetens Europa. Det demokratiska samarbetet, den fria rörligheten, handeln och den europeiska integrationen har fört människor närmare varandra genom ömsesidigt utbyte.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram