Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

För att utveckla det brottsförebyggande arbetet vill Centerpartiet också skapa en mer lokalt förankrad polis i hela Sverige.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram