Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Förskolan ska bygga på en bra pedagogik och en mångfald av utförare som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen bäst.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram