Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Fred, skyddet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är hela världens ansvar. Förenta nationerna erbjuder en arena för världens länder att diskutera gemensamma utmaningar, men FN måste utvecklas och reformeras för att fullt ut bli en organisation som kan bära detta ansvar.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram