Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

I en värld med omfattande miljö- och klimatproblem måste FN och dess medlemsstater ta ett större ansvar för att driva på för globala, bindande avtal och effektiva åtgärder. Det är världens fattiga som drabbas allra hårdast av klimatförändringar, stigande havsnivåer, brist på rent vatten, förbrukade naturresurser och allvarliga katastrofer. För att en hållbar framtid ska bli möjlig måste klimatarbetet och fattigdomsbekämpningen gå hand i hand. En av framgångsfaktorerna i detta arbete är att människor i fattiga länder, särskilt kvinnor, får möjlighet till egen försörjning.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram