Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Kultur är både djupaste mening, ytligaste underhållning, kunskap och gemenskap, och en betydande del av näringsliv och handel. Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors självförverkligande och delaktighet i samhället, som ständigt utvecklas i våra möten med varandra.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram