Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Migration berikar individer och har genom åren därigenom gjort Sverige rikare, såväl ekonomiskt som kulturellt som intellektuellt. Genom ökat utbyte med omvärlden, ökar Sveriges möjligheter att utvecklas.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram