Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Rättvisa handlar om jämlikhet, men inte likformighet. Att vi vill ha likvärdiga möjligheter för alla innebär inte att det måste få samma utfall. Samma problem kan lösas på olika sätt.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram