Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Särskilt utsatta är människor på platser som hamnat i en negativ spiral av utflyttning, alltmer frånvarande samhällsservice och försvagade nätverk mellan människor. Det krävs offensiva och strategiska beslut för att stärka landsbygdens attraktionskraft och dess betydelse för byggandet av det hållbara samhället.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram