Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Självägande

Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina drömmar. Bonden som äger sin mark, familjen som äger sin bostad, pensionären som har ett sparkapital, för alla dem innebär tillgången till ett eget kapital att de blir mindre sårbara och mindre beroende. Det ger dem större självbestämmande och utrymme att tänka långsiktigt. Möjligheter skapas för fler att investera i sina drömmar, stora som små, och skapa egna verksamheter. Personligt ägande är, även för den med knappa resurser, ett sätt att öka både frihet och trygghet. Det är en förutsättning för att både förvalta och förädla våra resurser.

Brott mot äganderätten, med konfiskatoriska och godtyckliga beskattningar och ingrepp, underminerar förtroendet och långsiktigheten i samhället.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram