Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Sociala skyddsnät

Välfärden ska innefatta sociala skyddsnät som förmår skapa en god ekonomisk grundtrygghet. Tryggheten ska vara utformad så att ingen faller igenom samtidigt som den stimulerar till arbete och egen försörjning. Detta ska också omfatta företagare och studenter. Samtidigt får inte bidragsfällor och trösklar göra det olönsamt att återgå till arbete och egen försörjning.

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en allmän och tydlig omställningsförsäkring. Sjukförsäkringen ska hjälpa den enskilda att tillfriskna och få den rehabilitering som krävs för att kunna återgå i arbete. Föräldraförsäkringen ska utformas efter familjens och barnens bästa. Pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart och säkerställa en god inkomstnivå. Samtidigt ska förutsättningarna förbättras för dem som vill fortsätta arbeta och vara företagare även efter den allmänna pensionsåldern.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram