Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Sverige är ett litet land med stor öppenhet mot omvärlden. Våra skatter behöver vara globalt konkurrenskraftiga, stimulera till innovationer och entreprenörskap, och göra det möjligt för människor med små inkomster att leva på sin lön.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram