Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Sverige ska ha en välfungerande marknadsekonomi, fri från planekonomiska pekpinnar. Fritt företagande, lika villkor och fri handel är avgörande för ett gott samhälle. Hänsyn måste tas till etiska och miljömässiga perspektiv.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram