Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Tillgången till oberoende medier som står fria från såväl politisk kontroll och censur, som snävt ekonomiska intressen, är en avgörande del av demokratin och av granskningen av makten i samhället. Monopol inom media, privata som offentliga, ska motverkas.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram