Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Valfriheten är en viktig princip och en nyckel för att förena frihet med rättvisa. Inom exempelvis välfärden ska den offentliga finansieringen skapa förutsättningar för likvärdighet och rättvisa, medan rätten att få göra egna val ger människor friheten att utforma sin välfärd efter sina egna behov.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram