Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Varje individ har rätt att skapa sin egen identitet. Identitet eller grupptillhörighet ska inte påverka hur man behandlas. Diskriminering, strukturell rasism och intolerans, i alla dess former, ska motverkas. Detta måste vara självklart i samhällets alla funktioner och människor emellan.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram