Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Varje människa är född fri. En människas frihet kan i grunden endast begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Alla ska kunna bestämma över sina egna liv genom egna och fria val.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram