Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Världssamfundet

Fred, skyddet av mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är hela världens ansvar. Förenta nationerna erbjuder en arena för världens länder att diskutera gemensamma utmaningar, men FN måste utvecklas och reformeras för att fullt ut bli en organisation som kan bära detta ansvar.

I en värld med omfattande miljö- och klimatproblem måste FN och dess medlemsstater ta ett större ansvar för att driva på för globala, bindande avtal och effektiva åtgärder. Det är världens fattiga som drabbas allra hårdast av klimatförändringar, stigande havsnivåer, brist på rent vatten, förbrukade naturresurser och allvarliga katastrofer. För att en hållbar framtid ska bli möjlig måste klimatarbetet och fattigdomsbekämpningen gå hand i hand. En av framgångsfaktorerna i detta arbete är att människor i fattiga länder, särskilt kvinnor, får möjlighet till egen försörjning.

Vi lever i en tid då diktaturerna och dess företrädare retirerar, men där en stor del av världens befolkning fortfarande lever i förtryck. Därför är det särskilt viktigt att vi, medborgare i de demokratiska länderna, inte kompromissar med våra ideal utan förenas i en strävan efter alla människors fri- och rättigheter.

Detta är vår vision för en hållbar framtid.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram