Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Vi lever i en tid då diktaturerna och dess företrädare retirerar, men där en stor del av världens befolkning fortfarande lever i förtryck. Därför är det särskilt viktigt att vi, medborgare i de demokratiska länderna, inte kompromissar med våra ideal utan förenas i en strävan efter alla människors fri- och rättigheter.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram