Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att AF skiljs från sin kontrollerande funktion och inriktar sin verksamhet på att stärka individer och sysselsättning genom effektiv matchning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram