Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att äktenskapsbalken och sambolagen ersätts av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram