Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att all förskoleundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram