Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att all skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär samt inkluderar olika lärstilar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram