Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att all statistik och forskning som rör statliga insatser till näringslivet även ska redovisas efter könsuppdelning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram