Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att all utsänd personal som ska tjänstgöra utomlands ska gå obligatorisk utbildning om mäns våld mot kvinnor inklusive prostitution och människohandel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram