Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla av Sverige tillsatta förtroendeposter i internationella organisationer är kvoterade med avseende på kön.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram