Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla barn och unga ska ha rik tillgång till socionom/socialpedagog (kurator), psykolog, skolsköterska och hälsopedagog. Dessa professioner ska omfattas av kompetensernas gällande genus, funktionalitet, hbtq och antirasism.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram