Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla doktorander ska ha tillgång till en mentor under sin forskarutbildningstid.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram