Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla elever i grundskolan får gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram