Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla europeiska institutioner vidtar åtgärder inom områden och på nivåer där kvinnor och minoriteter är underrepresenterade i beslutsprocessen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram