Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla EU:s subventioner till fossil energi och kärnkraft omedelbart avskaffas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram