Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla FN-styrkor måste ha samma minimiutbildning och att denna måste innefatta ett tydligt genus-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv. Nolltolerans för alla former avsexuellt utnyttjande på missionerna måste tillämpas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram