Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla fossila bränslen ska fasas ut från el och värmesektorn i Sverige så fort som möjligt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram