Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla genomgripande reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla konsekvensanalyser utifrån ett maktperspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram