Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut så fort som möjligt ska uppnå en fördelning på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar. Dessa organ ska ha en bred demokratisk och lättillgänglig remissprocess.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram