Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla gymnasieskolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare samt social- och specialpedagog.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram