Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla i Sverige boende vuxna ska ha rätt att ingå äktenskap om de så önskar, och att äktenskapsbalkens krav på inblandning från andra länders myndigheter vid hindersprövning stryks. Detta ska även gälla i de fall en eller båda av parterna saknar identitetshandlingar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram