Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram