Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla kommuner särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i grundskolans läroplan. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram