Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla, oavsett kön, ska ha lika villkor inom idrotten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram