Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul. Jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, likabehandlingsplaner eller motsvarande ska bifogas vid varje anbud.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram