Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla personer som på olika nivåer är involverade i samhällsplaneringen ska tillägna sig baskunskaper i jämställdhet. För detta ändamål ska kurser regelbundet anordnas på central, regional och lokal nivå.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram