Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla ska ha möjlighet till utbildning och tillgång till offentlig service samt informationsteknologi oavsett var i landet man väljer att bosätta sig.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram